Условия за ползване

2399Публикуването на Офертите на Агенцията в Сайта не поражда задължение да гарантира на Потребителите на Сайта достоверността, пълнотата и коректността на съдържанието на Офертите. Публикуваме ги така, както са ни изпратени.

Не носим отговорност, към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие некоректно, неточно, непълно или недостоверно подаване на информация за оферти от наши Клиенти, чието съдържание Агенцията е използвала с информативна и рекламна цел в Сайта.

Нямаме задължението и възможността да проверим предварително всички обяви за имоти, които са ни изпратени за публикуване!

Не поемаме отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт. Информацията публикувана в Сайта е ориентировачна, всеки един отделен случай е строго идентичен. За повече яснота се свържете с нас.